• 21 ΣΕΠ 21

    Το ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΣΕΡΒΙΩΝ ανταποκρινόμενο στις αυξημένες ανάγκες της εποχής και εφαρμόζοντας όλα τα σχετικά πρωτόκολλα από την αρχή της πανδημίας, διενεργεί Μοριακούς ελέγχους (PCR Test) ανίχνευσης του ιού SARS-CoV-2, καθώς και ελέγχους Κορωνοϊού SARSCoV-2  με ταχεία ανίχνευση αντιγόνου (Rapid test Ag) σε ρινοφαρυγγικό δείγμα.  

     Η εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από Μοριακούς Βιολόγους, διεξάγει έγκυρα και γρήγορα όλες τις απαραίτητες εξετάσεις ανίχνευσης του Κορωνοϊού υπό συνθήκες πλήρους ασφάλειας τόσο για τους εξεταζομένους όσο και για το προσωπικό του Κέντρου σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας (ειδικές στολές από τους λήπτες, απολύμανση του χώρου σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα, προγραμματισμένα ραντεβού για τους εξεταζομένους).

    Η λήψη του δείγματος διενεργείται αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού από Δευτέρα έως και Παρασκευή, και ο κάθε εξεταζόμενος θα πρέπει να έχει μαζί του όλα τα απαραίτητα ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα και γάντια). Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια που κλείνεται το ραντεβού σημειώνεται σε ειδική βάση το ιστορικό του κάθε εξεταζόμενου προκειμένου το εξειδικευμένο προσωπικό που διενεργεί την εξέταση να είναι ενήμερο εκ των προτέρων για τον εξεταζόμενο και τα συμπτώματα του ιδίου.

    Για να κλείσετε το ραντεβού σας ή για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό μας Κέντρο (24640 21100).

Photostream