• 01 ΝΟΈ 21

    Το Ιατρικό Κοζάνης, λαμβάνοντας υπόψιν την ιδιαίτερα δύσκολη υγειονομική κατάσταση που διανύουμε και θέλοντας να συμβάλλει στην καταπολέμηση της πανδημίας του κορωνοιού SARS CoV-2 και στην πρόοδο των υγειονομικών συνθηκών της περιοχής μας , έχει ήδη ενταχθεί στο Δίκτυο του Εθνικού προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοιού SARS CoV-2.

    Το εμβόλιο που διενεργείται στο κέντρο μας, είναι της εταιρείας PFIZER ( δυο δόσεις με μεσοδιάστημα 3 εβδομάδων).

    Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για να κλείσετε ραντεβού για εμβολιασμό, καλέστε στο τηλέφωνο 2461050100 – 108.

Photostream