• 04 ΜΑΪ́ 20

  Το ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΖΑΝΗΣ, στα πλαίσια της σταδιακής αποκλιμάκωσης των περιοριστικών μέτρων και με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας, σας ενημερώνει ότι από 4/5/2020 θα διενεργεί εξετάσεις ανίχνευσης αντισωμάτων έναντι του Κορωνοϊού SARSCoV-2.

  Στο κέντρο μας διενεργείται η ανίχνευση των IgG αντισωμάτων καθώς και η ταυτόχρονη ανίχνευση IgG-IgM αντισωμάτων και το αποτέλεσμα της κάθε εξέτασης ολοκληρώνεται εντός 2-3 ωρών

  Τα αντισώματα IgG μπορούν να είναι ανιχνεύσιμα από την 8η ημέρα της λοίμωξης. Η ανάλυση των IgG αντισωμάτων έχει ευαισθησία 91,21% και ειδικότητα 97,33%.

  Τα αντισώματα IgM μπορούν να είναι ανιχνεύσιμα από την 3η – 6η ημέρα της λοίμωξης. Η ανάλυση των IgM αντισωμάτων έχει ευαισθησία 78,65% και ειδικότητα 97,50%, ενώ η ταυτόχρονη ανίχνευση IgG αντισωμάτων & IgΜ αντισωμάτων αυξάνει την ευαισθησία της ανάλυσης στο 89,89%.

  Η λήψη του δείγματος θα διενεργείται αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού καθημερινά, Δευτέρα – Παρασκευή και ο κάθε εξεταζόμενος θα πρέπει να έχει μαζί του όλα τα απαραίτητα ατομικά μέσα προστασίας (μάσκα και γάντια).

  Για οποιαδήποτε διευκρίνηση παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό μας Κέντρο (24610 50100 – 108).

Photostream